Documente legale


Politica de confidenţialitate a Aplicanţilor


Ce tip de date cu caracter personal procesăm?

Noi prelucrăm datele dvs. personale pe care ni le-ați furnizat în momentul aplicării dvs. la pozitia vacanta, precum și datele personale pe care le-am colectat în procesul de recrutare, și anume următoarele date:

- Datele Dvs. de identificare: nume, prenume, adresă şi cetăţenie;
- Datele Dvs. de contact: număr de telefon, adresă e-mail;
- Informaţii despre educaţie si funcţie;
- Informaţii despre vârsta Dvs, experienţa profesională curentă şi anterioară;
- Informaţii despre rezultatele testării (dacă testarea face parte din procesul de recrutare) şi feedback-ul în urma interviului;
- Orice alt tip de informaţie ce poate fi relevantă pentru poziţia vacantă, de exemplu, atestate şi certificări.

Care este scopul pentru care procesăm datele Dvs.?

Procesăm datele Dvs. pentru următoarele scopuri:

- Dacă aţi aplicat pentru o poziţie vacantă, procesăm datele Dvs. pentru a descoperi dacă sunteţi candidatul ideal pentru poziţia respectivă. Ȋn cazul acesta, scopul pentru procesarea datelor Dvs. este interesul nostru legitim.
- Dacă vom considera că ați putea fi candidatul potrivit, vă procesăm datele pentru a vă face o ofertă de angajare și a încheia contractul de muncă relevant. În acest caz, scopul pentru prelucrarea datelor dvs. personale este prelucrarea necesară pentru încheierea unui contract;
- Dacă ați aplicat pentru o pozitie vacanta, dar nu v-am făcut o ofertă sau ați refuzat oferta noastră, există posibilitatea de a vă procesa datele pentru viitoarele poziţii din compania noastră. În acest caz, vă vom informa separat despre o astfel de procesare și vi se va oferi posibilitatea de a obiecta. Dacă nu obiectați, scopul pentru prelucrarea datelor dvs. personale este interesul nostru legitim;
- Am putea procesa datele dvs. personale în alte scopuri, cum ar fi confirmarea faptului că procesul de recrutare a fost gestionat corect și transparent, confirmând dacă informațiile pe care ni le-ați furnizat erau adevărate, pentru a răspunde solicitării dvs. sau pentru a ne proteja interesul în instanță sau în alte proceduri. În acest caz, scopul pentru prelucrarea datelor dvs. personale este interesul nostru legitim.

Cum protejăm datele personale?
- Toți membrii personalului nostru care accesează datele personale trebuie să respecte regulile și procesele interne în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a le proteja și pentru a le asigura confidențialitatea.
- Aceștia trebuie, de asemenea, să respecte toate măsurile de securitate tehnice și organizaționale luate pentru a vă proteja datele personale. De asemenea, am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele personale împotriva distrugerii, pierderii, modificării, utilizării necorespunzătoare, dezvăluirii sau accesului neautorizat, accidental sau ilegal, precum și împotriva oricăror alte forme ilegale de procesare.
- Aceste măsuri de securitate au fost puse în aplicare ținând cont de stadiul actual al tehnologiei, de costurile de implementare a acestora, de riscurile prezentate de prelucrare și de natura datelor cu caracter personal, cu o atenție deosebită pentru datele sensibile.

Cine are acces la datele Dvs. personale?

Ȋn cadrul grupului Interbrands Orbico

Ȋn cazuri limitate și necesare, putem oferi accesul la date cu caracter personal altor companii din grupul Interbrands Orbico, pentru a completa scopurile indicate în secțiunea de mai sus. Accesul la datele cu caracter personal se va acorda numai persoanelor autorizate, cum ar fi manageri de resurse umane sau administratori IT. Anumiți directori, manageri și angajați ai altor companii Interbrands Orbico pot avea, de asemenea, acces la anumite date cu caracter personal, doar pe baza necesității de a cunoaște și dacă există un scop legitim al afacerii.

Ȋn afara grupului Interbrands Orbico

De asemenea, putem considera că este necesar să transferăm date cu caracter personal unor terțe părți din afara grupului Interbrands Orbico pentru a îndeplini scopurile enumerate în secțiunea de mai sus sau care ar putea fi cerute de lege, incluzand:

- furnizorii de servicii terțe, cum ar fi furnizorii noștri de sisteme informatice, furnizorii noștri de găzduire, furnizorii de servicii de cloud, furnizorii de baze de date, consultanții (inclusiv avocații, contabilii fiscali, consultanții de muncă) și terții care efectuează verificări înainte de angajare sau înainte de angajare potențiali angajați - fiecare dintre acești furnizori de servicii a semnat contracte pentru a vă proteja informațiile personale și este obligat să utilizeze numai date cu caracter personal în scopurile specificate de Interbrands Orbico;
- orice organ național sau internațional, de reglementare, executare sau de schimb, sau instanță la care suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau reglementări aplicabile sau la cererea acestora.

Sunt datele mele transferate?

Dacă transferăm datele dvs. personale într-o țară terță (în afara SEE sau a unei alte jurisdicții care nu este recunoscută de Comisia Europeană ca furnizând nivelul adecvat de protecție), va vom solicita anterior acordul explicit în acest sens sau încheiem un contract cu o anumită parte care garantează același nivel de protecție, adică conține și aplică clauze contractuale aprobate de Comisia Europeană.

Cât timp păstrăm datele Dvs. personale?

Datele personale pe care le procesăm pe baza intereselor noastre legitime sunt păstrate atâta timp cât există un interes legitim și le ștergem într-o perioadă de un an de când interesul nostru legitim a încetat să mai existe. Ele sunt păstrate atâta timp cât avem consimțământul dvs. În cazul retragerii consimțământului Dvs., vom șterge datele Dvs. personale în cel mai scurt timp posibil. Dacă consimțământul este acordat pentru o anumită perioadă de timp, după expirarea acestei perioade, datele Dvs. vor fi șterse cât mai curând posibil, într-un termen rezonabil.

Drepturile Dvs.

Vă puteți exercita drepturile (a se vedea mai jos) prin trimiterea cererii dvs la adresa de e-mail: privacy.sp.ro@orbico.com . Asigurați-vă că (1) introduceți titlul mesajului "Solicitarea persoanei vizate", iar în text ne spuneți (2) cine sunteți pentru a vă identifica și (3) ce drept consideraţi caăa fost incălcat. La primirea mesajului, vă vom trimite o confirmare că am primit solicitarea dvs.

Vă puteți exercita gratuit drepturile. Cu toate acestea, dacă solicitați frecvent (de exemplu, dacă ați solicitat să vă exercitați drepturile mai puțin de 6 luni în urmă) sau solicitați excesiv, accesul sau transferul datelor dvs. personale, noi avem dreptul să vă solicităm să cântăriţi costurile implicate înainte de a efectua astfel de acțiuni.

Dreptul de acces la datele Dvs. cu caracter personal
- Aveți dreptul să cereți o confirmare a procesării datelor dvs. personale, precum și a accesului la datele dvs. personale pe care le procesăm.

Rectificarea datelor cu caracter personal eronate
- Aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea datelor Dvs. cu caracter personal ce sunt eronate, precum şi dreptul de a va fi completate datele ce sunt incomplete.

Portabilitatea datelor
- Aveți dreptul să preluați și să solicitați transferul datelor dvs. personale (atunci când vă procesăm datele pe baza consimțământului dvs. sau în scopul încheierii contractului).

Obiecție privind prelucrarea sau gestionrea datelor dvs. personale
- Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale, precum și modului nostru general de gestionare a datelor dvs. personale.

Dreptul de retragere a consimţământului
- Aveți dreptul, în orice moment, să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale - dar și pentru datele personale pe care le procesăm în baza consimțământului dvs.  Retragerea nu afectează procesarea efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acesteia.

Dreptul de a face o plângere la autoritate
- Ȋn orice moment, aveţi dreptul să faceţi o plângere la autoritatea competentă pentru protecţia datelor cu caracter personal – A.N.S.P.D.C.P ROMANIA, in legatura cu prelucrarea si protectia datelor Dvs. cu caracter personal.

Modificări ale politicii de confidenţialitate a aplicanţilor

Notificarea privind confidențialitatea solicitantului poate face obiectul unor modificări sau completări. Modificările viitoare ale procesului de procesare a datelor dvs. personale descrise în notificarea de confidențialitate a aplicantului vor fi comunicate printr-un canal adecvat, în funcție de modul în care comunicăm în mod obișnuit cu dvs. Asigurați-vă că verificați versiunea actuală publicată pe https://salonprofessional.orbicobeauty.ro/ro/confidentialitatea-si-protectia-datelor

9. Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă credeți că drepturile dvs. de confidențialitate au fost încălcate, adresați-vă cererea dvs. la adresa:

privacy.sp.ro@orbico.com
INTERBRANDS ORBICO SRL
București, Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44, Clădirea A, etaj 3, Sector 5